Mazhab2 Dalam Islam
Deprecated: Function eregi_replace() is deprecated in /home/idalshia/public_html/page.php on line 99

Deprecated: Function split() is deprecated in /home/idalshia/public_html/page.php on line 103

 

Oleh : Muchyar Yara

          

 

 

Sebahagian terbesar umat Islam di Indonesia dewasa ini patut ditenggarai hanya mengetahui mazhab2 dilingkungan umat Islam sepanjang mengenai adanya Mazhab Syafi’i (hampir seluruh umat Islam di Indonesia bermazhab ini), Mazhab Maliki, Mazhab Hanbali dan Mazhab Hanafi. Di bidang apakah mazhab2 itu ? Apakah masih ada mazhab2 lainnya diluar ke-4 mazhab tersebut? Hampir sebahagian terbesar umat Islam di Indonesia tidak memahaminya.

Padahal anatomi mazhab2 umat Islam tidaklah sesederhana itu.

 

Segera setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW, umat Islam terbelah menjadi 3 (tiga) golongan karena perbedaan pandangan politik, khususnya berkaitan tentang siapakah yang berhak meneruskan kepemimpinan Umat Islam Pasca Rasulullah SAW.  Ketiga golongan itu adalah 1). Golongan Ahlussunah wal Jama’ah (atau disebut juga “Suni”) 2). Golongan Ahlul Bayt atau Syiah Itsna ‘Asyariyyah/ Syiah Duabelas Imam ( atau disingkat “Syiah”), dan 3). Golongan Khawarij. Tetapi yang masih ada sampai kini tinggal Golongan Suni ( 2/3 dari seluruh umat Islam di dunia) dan Golongan Syiah (1/3 umat Islam di dunia), sedangkan Golongan Khawarij sudah tidak ada lagi.

 1 2 3 4 5 6 7 next