Jabir Bin Hayyan
Jabir Ibn Haiyan

Bapa Ilmu Kimia

 

Jabir Ibn Haiyan (750-803 Masihi), yang lebih akrab

dipanggil "Si Geber dari Abad Pertengahan" juga dikenali

sebagai "Bapa Ilmu Kimia Dunia". Beliau yang nama

penuhnya Abu Musa Jabir Ibn Hayyan, telah berhasil

menempatkan dirinya sebagai ilmuwan terkemuka sejak

dia mengamalkan bidang perubatan dan alkimia di Kufah1 2 3 4 5 6 7 8 next