Ibnu Sina
Ibn Sina

Ibnu  Sina  merupakan  doktor  Islam  yang  terulung.  Sumbangannya  dalam  bidang

perubatan bukan sahaja diperakui oleh dunia Islam tetapi juga oleh para sarjana Barat.

Nama  sebenar  Ibnu  Sina  ialah  Abu  Ali  al-Hussian  Ibnu  Abdullah.  Tetapi  di  Barat,

beliau lebih dikenali sebagai Avicenna.

 

Ibnu Sina dilahirkan pada tahun 370 Hijrah bersamaan dengan 980 Masihi. Pengajian

peringkat  awalnya  bermula  di  Bukhara  dalam  bidang  bahasa  dan  sastera.  Selain  itu,

beliau  turut  mempelajari  ilmu-ilmu  lain  seperti  geometri,  logik,  matematik,  sains,1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 next