Ibnu Rusyd
Ibn Rusyd

Ibnu  Rusyd  atau  nama  lengkapnya  Abu  Walid  Muhammad  Ibnu  Ahmad  lahir  di

Kardova  pada  tahun  1126.  Beliau  ahli  falsafah  yang  paling  agung  pernah  dilahirkan

dalam  sejarah  Islam.  Pengaruhnya  bukan  sahaja  berkembang  luas  didunia  Islam,

tetapi  juga  di  kalangan  masyarakat  di  Eropah.  Di  Barat,  beliau  dikenal  sebagai

Averroes.

Keturunannya  terdiri  daripada  golongan  yang  berilmu  dan  ternama.  Bapanya  dan

datuknya  merupakan  kadi  di  Kardova.  Oleh  itu,  beliau  telah  dihantar  untuk  berguru

dengan Ibnu Zuhr yang kemudiannya menjadi rakan karibnya.1 2 3 4 5 6 7 8 9 next