Ibnu Maskawaih
Ibnu Maskawaih

 

Orang yang mengasaskan teori evolusi

 

Ibn Maskawaih atau nama sebenarnya Abu Ali bin Ahmad bin Muhammad bin

Yaakub bin Maskawaih merupakan ilmuwan Islam yang terpenting. Walaupun

pemikiran    falsafahnya    tidak    banyak    dibicarakan    tetapi    beliau    telah

mengemukakan  berbagai-bagai  teori  falsafah  penting  yang  menjadi  asas

kepada pemikiran falsafah tokoh-tokoh selepasnya.1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 next