Ibnu Haitama
Ibn Haitama

Kajian sainsnya digunakan oleh Barat

Islam sering kali diberikan gambaran sebagai agama yang

rnundur lagi memundurkan. Islam juga dikatakan tidak

menggalakkan umatnya menuntut dan menguasai pelbagai

lapangan ilmu. Kenyataan dan gambaran yang diberikan itu

bukan sahaja tidak benar tetapi bertentangan dengan

hakikat sejarah yang sebenarnya.

Sejarah telah membuktikan betapa dunia Islam telah melahirkan ramai1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 next