Ibnu Bajjah 


Ibn Bajjah

 

Umat Islam dipercayai telah sampai ke Sepanyol pada zaman sahabat lagi.

Kedatangan mereka telah berjaya mempengaruhi kehidupan masyarakat di sana

khususnya dalam bidang yang berkaitan

keilmuan dan ketarnadunan. Bahkan kesan

tamadun Islam masih dapat dilihat sehingga ke

hari ini.

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 next