Akar sejarah Filsafat Barat
Deprecated: Function eregi_replace() is deprecated in /home/idalshia/public_html/page.php on line 99

Deprecated: Function split() is deprecated in /home/idalshia/public_html/page.php on line 103

IKHTISAR SEJARAH PEMIKIRAN FILSAFAT (1):

AKAL-BUDI DAN IMAN

 

Mider ing rat saya nglangut

Lelana njajah negari

Mubeng tepining samodra

Sumengka agraning wukir

Anelasak wana wasa

Tumurun ing jurang terbis

(Kinanti)1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 next