Keluarga Nabi dalam Hadis Kisa
Deprecated: Function eregi_replace() is deprecated in /home/idalshia/public_html/page.php on line 99

Deprecated: Function split() is deprecated in /home/idalshia/public_html/page.php on line 103

Kemasyhuran hadith ini telah diketahui umum dan tiada seorang pun yang boleh menafikan kepentingan dan ketulenannya.Ayat al-Qur'an Surah 33:33, yang bermaksud:

"Sesungguhnya Allah bermaksud hendak menghilangkan kalian daripada kekotoran (rijsa) ,wahai Ahlul Bayt dan menyucikan kamu sebersih-bersihnya."

Ayat di atas di wahyukan untuk menunjukkan kemuliaan dan kesucian Ahlul Bayt AS. Ayat al-Qur'an ini dikenali sebagai ayat al-Tathir dan menjadi asas kepada hadith al-Kisa yang menceritakan tentang Ahlul Bayt AS.

Di waktu ayat tersebut diwahyukan, Rasulullah SAWA menghimpunkan anak perempuan beliau Fatimah AS, anak-anaknya Fatimah iaitu Hasan Husayn, juga suami Fatimah, Ali AS. Rasulullah SAWA menyelimuti mereka termasuk diri baginda sendiri di dalam sehelai selimut dan memohon ke hadrat Allah SWT dengan sabdanya yang bermaksud:

"Ya Allah mereka inilah Ahlul Baytku."(Allahumma haula'i Ahl Bayti, ha'ula'i Itrati) Peliharalah mereka dari sebarang keburukan dan sucikanlah mereka dengan sesuci-sucinya."

Ummu Salamah, isteri Rasulullah SAWA yang berada di dalam rumah pada masa itu menyaksikan sendiri kejadian yang sungguh menakjubkan itu, dan dengan perasaan rendah hati memohon kepada Rasulullah SAWA:"Ya Rasulullah! Bolehkh aku turut bersama-sama mereka?" Rasulullah SAWA menjawab:"Tidak, tetaplah kamu di tempat kamu berada!"

Rasulullah SAWA bersabda yang bermaksud:"Perumpamaan Ahlul Baytku adalah seperti Bahtera Nabi Nuh AS. Barang siapa yang menaikinya akan selamat dan barang siapa yang menyisihkan diri dari mereka akan tenggelam."

Ahlul Bayt AS menikmati kedudukan yang tinggi dan mulia dengan perintah Allah SWT, yang dapat dilihat menerusi ayat al-Qur'an, yang bermaksud:

"Aku tidak meminta kepadamu sesuatu upahpun atas seruanku kecuali kasih sayang di dalam kekerabatan."

Maksud ayat ini dengan jelas menunjukkan bahawa Rasulullah SAWA diperintahkan oleh Allah SWT untuk meminta orang-orang yang beriman supaya mencintai keturunannya iaitu Ahlul Bayt AS. Inilah balasan (upah) yang diminta oleh Rasulullah SAWA dari pengikut-pengikut beliau SAWA di atas seruan yang disampaikan kepada mereka di sepanjang hayatnya.1 2 3 next