Ciri Khas Akhlak Nabi SawTiada sifat yang lebih besar nilainya di antara semua sifat yang dimiliki Rasulullah daripada akhlak beliau. Dengan sifat inilah Allah memuji Nabi dalam firman-Nya :

انك لعلي خلق عظيم

“Dan sesungguhnya kamu benar-benar berbudi pekerti yang agung.” (QS: al-Qalam 4)

Rasulullah saw pun bersabda:

انما بعثت لاتمم صالح الا خلاق

“Aku diutus untuk menghidupkan akhlak yang mulia (makârimul akhlâq).”

 

Dalam perbincangan muslimin jika disinggung tentang Rasulullah, bagi mereka akhlak adalah dakwah terpentingnya, dan beliau menyerukannya. Mafruq Nami ketika masuk Islam ia memahami apa yang diserukan oleh Rasulullah. Kepada beliau ia berkata: “Hai saudara Quraisyku! Engkau menyeru umat kepada akhlak yang mulia dan perbuatan yang baik.”

 

Rasulullah dalam madrasahnya lebih menekankan pada akhlak dan beliau mengatakan: “Allah Maha pemurah!” Beliau menyukai kemuliaan dan nilai-nilai moral dan membenci perbuatan-perbuatan yang rendah dan keji. Di kesempatan lain beliau bersabda: “Pada hari kiamat, perkara terberat dalam timbangan orang mukmin adalah akhlak yang baik.” Dan: “Sebaik-baik sahabatku di antara kalian adalah yang sangat mencintai masyarakat.."1 2 3 4 5 6 7 8 9 next