PERANAN AKIDAH; Dalam Membina Manusia (4)(kutipan keempat)

 

BAB IV

PEMBINAAN AKHLAK

 

Akidah adalah gudang akhlak yang kokoh. Ia mampu menciptakan kesadaran diri bagi manusia untuk berpegang teguh kepada norma dan nilai-nilai akhlak yang luhur. Akan tetapi sebaliknya, akidah-akidah hasil rekayasa manusia berjalan sesuai dengan langkah hawa nafsu manusia dan menanamkan akar-akar egoisme dalam sanubarinya.

Akhlak mendapatkan perhatian istimewa dalam akidah Islam.

Rasulullah saww bersabda:

بُعِثْتُ ِلأُتَمِّمَ مَكَارِمَ اْلأَخْلاَقِ

(Aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia). [1]

Dalam hadis lain beliau bersabda: “Akhlak yang mulia adalah setengah dari agama”.

Salah seorang sahabat bertanya kepada belaiu: “Anugerah apakah yang paling utama yang diberikan kepada seorang muslim?” Beliau menjawab: “Akhlak yang mulia”. [2]

Islam menggabungkan antara agama yang hak dan akhlak. Menurut teori ini, agama menganjurkan setiap individu untuk berakhlak mulia dan menjadikannya sebagai kewajiban (taklif)  di atas pundaknya yang dapat mendatangkan pahala atau siksa baginya. Atas dasar ini, agama tidak mengutarakan wejangan-wejangan akhlaknya semata tanpa dibebani oleh rasa tanggung jawab. Bahkan agama menganggap akhlak sebagai penyempurna ajaran-ajarannya. Karena agama tersusun dari keyakinan (akidah) dan perilaku. Dan akhlak mencerminkan sisi perilaku tersebut.

Imam Baqir a.s. berkata:1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 next