Membela Syi'ah

Hakekat Taqiyah versi Syiah
Abdullah ibn Saba': Fitnah Kubra Terhadap Syi'ah
Isu bahaya syiah
Kesucian dan Kemuliaan Ahlul Bayt AS Dalam Hadith al-Kisa
DIALOG IMAM HASAN AS. DENGAN MUAWIYAH
HADIS AL-ITHRAH DALAM SUMBER AHLI SUNNAH
MENGAPA IMAM MAHDI AS. HARUS GHAIB
HADIS-HADIS SHAHIH TENTANG KEWAJIBAN MENGIKUTI AHLUL BAYT AS.
ABU THALIB SEORANG MUKMIN
Umatku Meninggalkan Pusakaku; Analisa terhadap Hadis Tsaqolain
Tarikh Syiah