Ahlulbait Nabi di dalam Al-quran da Sunnah 

3. Firman Allah: Maksudnya:

 “Apakah (orang kafir) sama dengan orang-orang ada mempunyai bukti yang nyata (Muhammad) dari Tuhannya diikuti oleh seorang saksi dari Allah.”(Qs:Hud:17)

 Sesungguhnya Rasulullah s. ‘a.w atas keterangan daripada Allah dan yang menjadi saksi ialah Imam ‘Ali ‘.a.s.( al-Suyuti, al-Durr al-Manthur; al-Fakhr al-Razi Tafsir al-Kabir dalam mentafsirkan ayat di atas; al-Muttaqi al-Hindi dalam Kanz al-Ummal, Jld. 1, h.251).

 

4. Firman Allah: Ertinya:

“Maka sesungguhnya Allah ialah penolongnya, serta Jibrail dan orang-orang mukmin yang salih.” (Qs:Attahrim:4)

Sesungguhnya yang salih daripada orang-orang mukmin ialah Ali bin Abi Talib.( al-Suyuti dalam al-Durr al-Manthur di belakang tafsir ayat; Kanz al-Ummal, Jld.1, h.22V; al-‘Asqalani, Fath al-Bari, Jld.3, h,27; al-Haithami dalam Majmu’, Jld.9, h.194).

 

5. Firman Allah Ertinya:back 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 next