Ahlulbait Nabi di dalam Al-quran da Sunnah 

7. Firman Allah: Ertinya:

(Qs:Al-Bayyinah:7)

 

“Sesungguhnya Rasulullah berkata kepada ‘Ali: “Wahai Ali mereka itu ialah: kamu dan pengikut-pengikut kamu.( Ibn Jarir dalam tafsirnya; al-Suyuti, al-Durr al-Manthur dengan jalan yang berlainan dan menambah bahawa sahabat-sahabat Nabi s. ‘a. w apabila mereka berhadapan dengan ‘Ali berkata: “Telah datang khair al-Bariyyah.” Ibn Hajar, al-Sawa’iq al-Muhriqah, h.96; al-Shablanji, Nur al-Absar, h. 70 dan 101.)

8. Firman Allah: Ertinya:

 “Adakah kamu jadikan jabatan memberi air kepada jamaah haji dan memperbaiki Masjid al-Haram sama seperti orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat.”(Qs:Attaubah:19)

Sesungguhnya (mereka yang berkerja memberi air dan memperbaiki Masjid al-Haram) ialah al-‘Abbas dan Talhah, dan orang yang beriman ialah ‘Ali ‘a.s.( al-Wahidi, Asbab al-Nuzul, h, 183; al-Tabari dalam tafsirnya; al-Fakhr al-Razi dalam tafsirnya dan al-Suyuti dalam al-Durr al-Manthur.)

 

Allahummashalli’alaamuhammad waali Muhammad

Muhammad Habri Zein pelajar jamiah ahlul byt bahasa arab Qom-Iran

 

 

 back 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10