Keadilan

PELAJARAN 18 - Determinasi
PELAJARAN 19 - Qadha' dan Qadar
PELAJARAN 20 - Keadilan Ilahi
Kenabian